Påske er håb om bedre tider

Påske er håb om bedre tider


# Klummen
Publish date Udgivet mandag d. 13. april 2020, kl. 11:03
Påske er håb om bedre tider

Benny Andersen har skrevet en sang fyldt med håb:  

Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter. Slut med fordums fede ødselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver fem år ældre ved hvert indgreb i min pung, men når forårssolen skinner, bliver jeg ung!

Forår, påske, alting myldrer frem, solen skinner, vi er på rette vej. Og alligevel er der noget usynligt, der truer. For dem, der rammes af det usynlige, bliver det alt for synligt. For dem, der ikke rammes af det usynlige, sniger usikkerheden og frygten sig ind. For vi er sammen om truslen.

Her kan vi lytte og læse til Benny Andersens ord og finde håb: Når forårssolen skinner, bliver jeg ung! Det skal ikke være en letkøbt forklaring om, at på trods af smerte, usikkerhed og angst, så går det hele nok alligevel. Nej, for det er alvorligt det der har ramt os. Så derfor skal der lyde håb om og tro på, at der findes en tid efter det, vi gennemlever lige nu; et liv, hvor vi ikke skal gemme os væk fra hinanden, isolere os og gå i frivillig eller ufrivillig karantæne. Samtidig skal vi ikke gemme os bag løgne om, at den smerte og den usikkerhed, der omgiver os, er ligegyldig. For det er den ikke. Vi skal tage det alvorligt og handle på det. Men vi skal ikke lade os lamme og tænke, at nu er der intet håb. For det er der!

Nogle vil måske tænke, om Gud har en finger med i spillet med den her virus. Glem det! Kærlighedens Gud er ikke utilregnelig. Det er ikke Gud, der har sendt coronavirus. Og Gud kan heller ikke kurere os for den. For kærligheden kan ikke helbrede fysiske sygdomme, men kærligheden kan trøste, lindre og skabe fællesskab mellem mennesker; dem vi har mistet og skal forenes med igen. Kærligheden kan opretholde håbet. For selv om Gud ikke har skabt smerten og sygdommen, er han nær hos os i enhver smerte.

Når mørket sænker sig, er der altid lys i mørket. Intet i verden kan og skal skille os fra kærligheden. Derfor må vi holde ud, vi må tro på det gode, tro på livet og tro på, at det nytter noget at holde afstand og alligevel være forbundet i tro, håb og kærlighed.

Påsken forkynder håbet om bedre tider, påsken handler om at der er et liv efter alt det, der lige nu spærrer for udsigten. Påsken fortæller os, at livet ikke kan holdes inde af angst og usikkerhed. Påskens budskab er éntydigt: Kærligheden overvinder alt! Og så kan intet i verden skille os fra Gud og hans kærlighed. Vi er forbundet, og Langfredags død og mørke har ikke det sidste ord.  

Steffen Brandt skrev i 2001 sangen ”Fald min engel”. En sang, der lige nu får helt ny betydning. I DR’s morgensang i søndags kunne vi alle synge med på den. Følg dette link, hvor Phillip Faber synger ”Fald min engel” og ”Her vil ties, her vil bies”: https://www.dr.dk/drtv/episode...  

Lad os med disse ord ønske, at lyset og håbet må følge os over dybe dale, indtil smerten holder op:  

Græd min engel
skjul dit ansigt
kast din kyst mod min
syng min skæbne
bryd dit hjerte længslen er for altid din

Følg mig over dybe dale
indtil smerten holder op
løft dig over tidens dårskab
hvil dig ungt på bjergets top 

For du er det eneste tilbage
det sidste lys, den smukkeste drøm
på den her ensomme planet  

Flyv min engel
op mod vinden
kys den mørke nat farvel
dans min stjerne
ud af månens
dystre skyggespil  

Følg mig over dybe dale
indtil smerten holder op
løft dig over tidens dårskab
hvil dig ungt på bjergets top  

For du er det eneste tilbage
det sidste lys, den smukkeste drøm
på den her ensomme planet

Fald min engel
blidt og stille
jeg venter på dig her
styrt dig ud fra
høje huse
vi skal aldrig skilles mer’ 

Følg mig over dybe dale
indtil smerten holder op
løft dig over tidens dårskab
hvil dig ungt på bjergets top  

For du er det eneste tilbage
det sidste lys, den smukkeste drøm
på den her ensomme planet  

Det er forår, det er påske. Forårssolen skinner, og lad os tage imod det solstrejf, som kan løfte os ud af mørket og mismodet. Med Benny Andersens ord: Når forårssolen skinner bliver jeg ung.  

Og husk at dét, som smitter allermest er håbet!  

Glædelig påske!


Jesper Hougaard Larsen

Præst for flygtninge og indvandrere