Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) arbejder blandt asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Det sker bl.a. gennem det personlige møde mellem mennesker - ved gudstjenester og igennem mange forskellige aktiviteter.

FTS blev oprettet i 1999 som et samarbejde mellem sogne i Hjallese og Skt. Knuds provstier i Odense Kommune og har årligt ca. 7.500 besøgende

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde – The Danish Church´ Cross-Cultural Network in Odense.

The purpose of The Cross-Cultural Network is to work among asylum seekers, refugees and immigrants with the intention of furthering a popular and religious integration across ethnic and religious differences. The aim is realized at church services and through the different cross-cultural activities.

FTS was established in 1999 as a collaboration between parishes in Hjallese and Skt. Knuds Deaneries in Odense Municipality and has around 7,500 visitors every year.

I anledning af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odenses 20 års jubilæum. Læs Festskrift 1999-2019 her

 

 

Der er international gudstjeneste i Skt. Knuds kirke d.1. lørdag i hver måned. Gudstjenestesproget er hovedsagligt dansk, men også engelsk indgår. (link til gudstjeneste).

An international church service is held at 6.p.m. the first Saturday of every month (except July) at the Cathedral. The language is mainly conducted in Danish but English is also spoken.

 

 

 

 

Church Services in English
Marianne Hougaard Larsen er gået på pension pr. 31. december 2019. Fyens Stift har besluttet at gudstjenester på engelsk fremover skal varetages af studenterpræst Lene Crone Nielsen, som kan kontaktes på lecn@km.dk

Pastor Marianne Hougaard Larsen has retired. Church Services in English will be conducted by universitychaplain Lene Crone Nielsen; contact her on lecn@km.dk for further information.