Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse:

Hvis man ønsker en vielse i Odense Domkirke eller Graabrødre Klosterkirke, henvender man sig til kirkekontoret for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen.

Jo tidligere man har mulighed for at få truffet en aftale, desto større mulighed er der for, at kirken ikke allerede er optaget i forvejen. Så henvend jer gerne så snart I er sikre på hvilken dato, I ønsker.

Alle med bopæl i Skt. Knuds Sogn eller tilknytning til en af kirkerne er velkomne til vielse. Det er dog et lovkrav at mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen med juridisk gyldighed kan finde sted i kirken.

Forud for den store dag har I en samtale med den præst, der skal forrette vielsen. Samtalen finder sted enten hjemme hos jer ved at præsten kommer på besøg, eller ved at I mødes i kirken eller på præstens kontor. Det afhænger af, hvad der praktisk muligt. Ved samtalen gennemgår I vielsesritualet og taler om de enkelte leds betydning. Der skal også vælges hvilke salmer, der skal synges. Præsten vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med gode forslag til salmevalget i løbet af samtalen, men har I lyst til selv i forvejen at finde nogle gode, er der hjælp at hente på følgende hjemmeside: www.dendanskesalmebogonline.dk. Endelig vil præsten selvfølgelig også spørge ind til hvem I er, for at lære jer lidt at kende, så vielsen kan gøres mere personlig.

Fra jeres bopælskommune skal I have udstedt en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder de juridiske betingelser for at kunne blive gift med hinanden. For at få udstedt en prøvelsesattest skal I aflevere en udfyldt og underskrevet ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen udfyldes og indsendes elektronisk med NemID via www.borger.dk

Når I bestiller en prøvelsesattest er det vigtigt at være opmærksom på, at den kun er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Prøvelsesattesten sendes til kirkekontoret sammen med navne og adresser på to vidner.

 


 

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab er for dem, som tidligere er blevet gift på rådhuset, men som også føler, at de vil have Guds velsignelse over deres ægteskab.

Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Det er f.eks. en smuk indledning til et sølv- eller guldbryllup at komme i kirke til en velsignelse.

Ritualet for en kirkelig velsignelse følger i høj grad vielsesritualet, og hvis ikke jeres gæster ved på forhånd, at I allerede er gift på rådhuset, er det slet ikke sikkert, at de opdager det!

Ved en kirkelig velsignelse gælder de samme retningslinjer, som man kan læse ovenfor under "vielse", men i stedet for en prøvelsesattest og oplysninger om vidner, skal kirkekontoret blot have oplyst jeres vielsesdato og -sted. Hvis I er borgerligt viet i udlandet har vi også brug for en kopi af jeres vielsesattest.

 
Navneændring på bryllupsdagen

Ægtefæller beholder som udgangspunkt deres egne navne i forbindelse med vielse. Hvis I ønsker at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan det godt lade sig gøre, men I skal søge om navneændring på borger.dk i god tid forud for vielsen.

Læs mere her.

 

Gode links til gæster på kirkekontoret